Условия за ползване

Настоящите правила и условия уреждат отношенията между "ТАСВИРА ЕООД", дружество регистрирано в Търговския регистър с ЕИК:BG204598465, със седалище и адрес на управление: ул.Николаевска 24, гр.Русе, България, наричано по-нататък Тасвира  или "tasquira.bg" или "Сайтът", и всяко лице, което извършва покупка на уебсайта tasquira.bg, наричан по-нататък "интернет потребител" и наричани общо "страните". Потребителят декларира, че е на възраст или има родителско разрешение и има правоспособност да сключи договор, позволявайки му да направи поръчка на настоящия уебсайт. Страните се съгласяват, че техните отношения се регулират изключително от тези общи условия на продажба. Тези условия могат да се променят и в тази връзка приложимите условия са тези, които са в сила към момента на подаване на поръчката на сайта.
 
Глава Първа- Наличности на продукти

Нашите продукти и ценови предложения са валидни, ако са видими на Сайта към момента на поръчката, с изключение на специални предложения, чиито конкретен срок на валидност е посочен на Сайта. Интернет потребителите ни могат да се запознаят с наличността на продукти и на информационната страница на всеки продукт. При поръчка на продукт, който се окаже недостъпно, tasquira.bg си запазва правото да анулира поръчката, като информира потребителя. При поръчка на няколко продукта, ако някой от продуктите се окаже окончателно недостъпен, tasquira.bg ще информира интернет потребителя за невъзможността за изпращане на неналичната вещ. Останалата част от поръчката ще бъде обработена и изпратена на клиента в рамките на сроковете, обявени от имейл информацията за проследяването на поръчките.
Потребителят може да избере и цялостното отменяне на поръчката си, като уведоми отдел „Обслужване на клиенти” на tasquira.bg по телефона или по електронна поща.

Глава Втора - Права на собственост

tasquira.bg запазва пълна собственост върху продуктите, закупени онлайн, докато потребителят не изпълни всички свои задължения и, по-специално, до пълното заплащане на цената и разходите за доставка, когато те са за негова сметка. В случай на грешка, независимо по коя вина, в резултат на която потребителят е получил различен от поръчания от него продукт, същият следва незабавно да го върне за сметка на Тасвира.

Глава Трета - Право на връщане

3.1. Право на връщане на продукти, закупени от физически магазини
Тасвира ЕООД дава правото на 30-дневен срок за връщане на всички свои потребители, закупили продукти във физическите магазини и онлайн, при следните условия:
3.1.1. Ако продуктът е закупен БЕЗ карта Тасвира  и клиентът НЕ е част от програмата ни за лоялност, има право на:
Връщане на продукта в срок от 30 дни;
С представяне на оригинален касов бон;
Продуктът трябва да е в търговски вид със запазени етикети и неупотребяван. 
Получавате заплатената за продукта сума веднага.

3.1.2. Даваме Ви правото да тествате продуктите ни и да се убедите в качеството им. 
3.1.3. Запазваме си правото да откажем връщане, ако установим злоупотреба. Като злоупотреба можем да класифицираме:
Последователно връщане на един и същ продукт в 30-дневен срок в рамките на 2 и повече месеца.
Връщането на използван/и продукт/и над 500 лв. Тези случаи могат да бъдат разглеждани от комисия, съставена от представители на екипа на Тасвира.
Закупуване, използване и връщане на продукт на стойност над 300 лв в 30-дневен срок по-често от 3 пъти в годината.
Умишлено скъсване или нараняване на видимо износен/и продукт/и.
Несъответствие на сериен номер на продукт и касова бележка.
Всички останали случаи, които Тасвира , може да класифицира като злоупотреба, порочна практика и други действия, които целят неправомерно ощетяване на компанията и потребителите ѝ.

Потребителят може  да върне продукта на следния адрес: гр. Русе, ул. "Николаевска " 24 . В случай на връщане потребителят ще трябва да опакова внимателно продукта и да приложи към него информация за покупката и изрично отбелязване „Право на отказ”.
Потребителят има право да избере начина на връщане на продукта – чрез куриер или на място в магазин. Tasquira.bg не поема разходите по връщането на продуктите и не носи отговорност в случай на неполучаване на продукта на посочения за връщане адрес. За по голяма сигурност се препоръчва на потребителите да използват куриерската фирма, която им е доставила продуктите. Всички разходи и рискове, свързани с връщането на продукта, са отговорност и задължение на потребителя.
Само продуктите, върнати в пълен комплект, в отлично състояние и с информация за доставката, ще бъдат приети. В противен случай връщането ще се счита за несъответстващо на условията за връщане и няма да бъде възстановено от Tasquira.bg.

3.2 Последици от връщането
В случай че потребителят спази описаната по-горе процедура за връщане, възстановяването на платената сума се извършва в рамките на 14 дни от получаването на продуктите от tasquira.bg по банков път
В случай на плащане с кредитна / дебитна карта, възстановяването се извършва по банков път.
tasquira.bg не е юридически задължен да възстанови допълнителни разходи за доставка, ако сте избрали по-скъп метод за доставка от стандартния режим, предлаган на сайта.

Глава Четвърта- Гаранции за продуктите ни

4.1. Обща информация
Законова гаранция по Закона за защита на потребителите(ЗЗП):
Независимо от търговската гаранция, която може да бъде предоставена на онлайн потребителя, Tasquira.bg носи отговорност за липсата на съответствие на продадения продукт в съответствие с разпоредбите на ЗЗП, чл.105 и сл.
Tasquira.bg също така е обвързан и със законовата гаранция за скрити дефекти при условията, посочени в ЗЗП и съгласно чл.115 и сл. Съгласно закона:
Чл. 105. от ЗЗП: (1) Продавачът е длъжен да предаде на потребителя стока, която съответства на договора за продажба.
(2) Продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.".
Чл. 106. от ЗЗП: За да съответства на договора за продажба, потребителската стока трябва да:
1. притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;
2. отговаря на описанието, дадено от продавача под формата на мостра или образец;
3. е годна за специалната употреба, желана от потребителя, при условие че той е уведомил продавача за своето изискване при сключването на договора и то е прието от продавача;
4. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните й характеристики, направени от продавача, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока).
Търговецът е обвързан и от гаранцията за скритите дефекти на продаваното, което го прави негодна за употребата, за която е предназначена, или която намалява толкова много качествата му, че купувачите не биха го купили, или биха дали по-ниска цена, ако е знаел за скритите дефекти.

Tasquira.bg напомня на потребителя, че в контекста на законовата гаранция за съответствие:
- той има период от две години от доставката на продукта за предявяване на рекламация;
- той може да избира между поправката или замяната на продукта при условията за поемане на разходите за доставка, предвидени в ЗЗП;
- не е необходимо да се доказва наличието на липса на съответствие на стоката от потребителя в рамките на шест месеца след доставката на продукта. За първите 6 месеца това е задължение на търговеца, а след тях на потребителя.
Потребителят също така е уведомен, че законната гаранция за съответствие се прилага независимо от търговската гаранция, която може да бъде предоставена.

Глава Пета- Център за обслужване на клиенти

Център за обслужване на клиенти
За всеки въпрос или затруднение, свързани с покупка, направена на уебсайта  tasquira.bg, може да се свържете с центъра за обслужване на клиенти:
- по телефона на +359877148168 (на цената на градски разговор) от 9:00 до 17:30 часа от понеделник до петък, с изключение на официалните празници.

Глава Шеста-  Приложимо право и спорове

6.1 Настоящите Общи условия за продажба са предмет на българското законодателство. Съдът с компетентна юрисдикция в случай на спор ще бъде тоз,и определен съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.
Потребителят е информиран за възможността да прибегне в случай на спор до помирителна комисия съгласно ЗЗП, процедура за медиация или друг алтернативен начин за разрешаване на спорове.

6.2 В случаите и в контекста на договор за продажба от професионален към професионален клиент (фирма), страните изрично се съгласяват да подчиняват този договор на българското право.
 

МЕНЮ
Начало
За нас
Контакти
КАТЕГОРИИ
Колекции
Булчинска мода
Официална мода
Индивидуално шиене
Запази час
 
ПОЛЕЗНО
Блог
Поръчка и доставка
Условия за ползване
КОНТАКТИ

тел.: 082 820 033

mobil: +359 87 7148168

office@tasquira.com

Николаевска 28

7000, Русе


© 2024, Tasquira Всички права запазени.